Særudstillinger:

En duft af gran

– Skov og hegn på Give-egnen

2. juni – 22. oktober 2017

I tekst, billeder og genstande vises, hvordan granplantagerne har sat sit præg på de tidligere hedearealer i Jylland.  Oplev, hvad der er sket i skovene fra håndplantningens tid til de store entreprenørmaskiners indtog, hvor øksehug og lyden af save er erstattet af store maskiners brummen.

Således i Give Plantage, der blev tilplantet i årene efter 1867. Som en af de ældste private hedeplantager er Give Plantage med sine 150 år på bagen en selvfølge i hverdagen, men også en del af en spændende historie, som kan aflæses i skoven selv.

Et kæmpe slid lå bag både læhegnsplantning og skovrejsning. Man blev hjulpet og inspireret af Hedeselskabet og landboforeningerne, men gravearbejdet og plantningen skete med håndkraft af de lokale husmænd og bønder.

Skoven og læhegnene ændrede området og hele det opdyrkede Vestjylland. Som udtrykt af lærer Chr. Balling, Lindeballe, i 1899: ”Vestjylland vil med læhegnene og plantagerne have tabt deres barskhed, sin vide, øde horisonter, sit brune lyngtæppe og i adskilligt være kommet til at ligne de østlige landsdele. Men det vil også da have sin ejendommelige karakter. Det vil være et stykke Danmark med granduft”.

”EN DUFT AF GRAN” henvender sig bredt. Skoven har noget til os alle uanset alder og samfundslag.

     

Billeder fra før VAF gik digital

Billeder fra før VAF gik digital kan ses i museets velkomsthal fra lørdag den 1. april 2017.

Udstillingen præsenterer fotos fra Vejle Amts Folkeblad fra de sidste tre årtier i sidste århundrede, altså fra ca. år 1970 – 2000 i den gamle Give Kommune med overvægt på 1980´erne.

Billederne viser et udsnit af de mennesker, der blev portrætteret gennem de 30 år – enten fordi de nu var fremme med en ny idé eller skulle fejres med en omtale. Udstillingen viser også bygninger, der opføres – og bygninger lige før de nedrives. Der er billeder af skoleelever, erhvervsfolk, byråd, folk i foreningssammenhænge etc. Mangfoldigheden er stor. Måske er du også kommet på museum?

De mange fotos er udvalgt af tidl. museumsleder Falk Mikkelsen fra den store samling af pressefotos, som GEM fik overdraget fra VAF af redaktør Jørn Kristensen, efter VAF blev digital på billedsiden.

Her er også gode muligheder for at udveksle minder med andre besøgende. Flere af billederne er uden årstal og navne på samtlige. Her vil vi gerne have hjælp af publikum.

Besøg Give-Egnens Museum og lad nostalgien få frit løb.