Bestyrelsen for Give-Egnens Museumsforening

Give-Egnens Museum ejes og drives af Give-Egnens Museumsforening. Se foreningens vedtægter her: Vedtægter.

Foreningens bestyrelse vælges på den ordinære generalforsamling og består af 12 medlemmer. Ni medlemmer samt to suppleanter vælges fra museumsforeningen. Personalegruppen vælger en personalerepræsentant og Vejle Byråd to repræsentanter.

Bestyrelse:

Formand Arne Brock Tlf.: 75 73 21 84 mail: arnebrock@gmail.com
Næstformand Kaj Aagaard, Tlf.: 75 73 43 33 mail: kaj.aagaard@mail.tele.dk
3. medlem i forretningsudvalget Brian Nielsen Tlf.:40 26 52 66 mail: beandk@yahoo.dk
Anne Busch Tlf.: 75 73 56 56 mail: Anne.busch13@gmail.com
Anne Reuther Tlf.: 75 73 93 07 mail: anne-reuther@live.dk
Johnny Norup Tlf.: 75 32 07 00 mail: jono@advodan.dk
Mikael L. Hansen Tlf.: 75 73 02 22 mail: mikael.l@hansen.mail.dk
Richard Østerballe Tlf.: 76 71 02 35 mail: ro@givskudzoo.dk
Ulrik Lehrmann Tlf.: 21 27 31 49 mail: lerhmann@litcul.sdu.dk
Personalerepræsentant Nelly Christensen Tlf.: 75 73 45 60 mail: nelly@mvb.net
Byrådsrepræsentant Birgitte Vind Tlf.: 51 28 44 47 mail: birgv@vejle.dk
Byrådsrepræsentant Jens Ejner Christensen Tlf.: 20 16 32 14 mail: jeech@vejle.dk

Suppleant Jørgen Hougaard Tlf.: 75 73 81 41 mail: overgaard@mvbmail.dk
Suppleant Lars Nielsen Tlf.: 20 23 36 04 mail: glassow@tdcadsl.dk