Bestyrelsen for Give-Egnens Museumsforening

Give-Egnens Museum ejes og drives af Give-Egnens Museumsforening. Se foreningens vedtægter her: Vedtægter.

Foreningens bestyrelse vælges på den ordinære generalforsamling og består af 12 medlemmer. Ni medlemmer samt to suppleanter vælges fra museumsforeningen. Personalegruppen vælger en personalerepræsentant og Vejle Byråd to repræsentanter.

Bestyrelse:

Formand Anne Reuther Tlf.: 75 73 93 07 mail: anne-reuther@live.dk
Næstformand Brian Nielsen Tlf.:40 26 52 66 mail: beandk@yahoo.dk
3. medlem i forretningsudvalget Kaj Aagaard, Tlf.: 75 73 43 33  mail: kaj.aagaard@mail.tele.dk
Arne Brock Tlf.: 75 73 21 84 mail: arnebrock@gmail.com
Jørgen Hougaard Tlf.: 75 73 81 41 mail: overgaard@mvbmail.dk
Johnny Norup Tlf.: 75 32 07 00 mail: jono@advodan.dk
Mikael L. Hansen Tlf.: 75 73 02 22 mail: mikael.l@hansen.mail.dk
Richard Østerballe Tlf.: 76 71 02 35 mail: ro@givskudzoo.dk
Ulrik Lehrmann Tlf.: 21 27 31 49 mail: lerhmann@litcul.sdu.dk
Personalerepræsentant Nelly Christensen Tlf.: 75 73 45 60 mail: nelly@mvb.net
Byrådsrepræsentant Birgitte Vind Tlf.: 51 28 44 47 mail: birgv@vejle.dk
Byrådsrepræsentant Charlotte Faber Stech Mortensen Tlf.: 60 67 16 50  chfmo@vejle.dk

Suppleant Børge Toft Tlf.: 75 73 92 05 mail: borge.toft@altiboxmail.dk
Suppleant Lars Nielsen Tlf.: 20 23 36 04 mail: glassow@tdcadsl.dk

Pressemeddelelse 

Give-Egnens Museum omorganiserer i ledelsen

Fra 1. maj sker der ændringer i ledelsen på Give-Egnens Museum. Museumsleder Harriet Hansen har ønsket at koncentrere kræfterne på de historiefaglige opgaver på museet og overgår til en stilling som museumsinspektør. ”Det er et krævende job at være museumsleder, og til juni bliver jeg 65 år, så tiden er til, at jeg bruger kræfterne rigtigt både for mig selv og for GEM”, siger Harriet Hansen. 

Samtidig konstitueres Sekretariatsleder Ilse Bellamy som museumsleder.

Forretningsudvalget har haft gode dialoger med både Harriet og Ilse, og med omorganiseringen udnyttes de nuværende ressourcer i ledelsesteamet rigtigt godt. Bestyrelsen besluttede omorganiseringen på bestyrelsesmøde den 19. april. Bestyrelsen for GEM har stor tillid til, at Ilse Bellamy kan løfte ledelsesopgaven og besidder de kompetencer og ressourcer, det kræver at drive og udvikle museet.  Formand for museumsforeningen Arne Brock udtaler: ”Vi er glade for, at denne omorganisering har kunnet lade sig gøre, hvor vi både kan tilgodese de personlige ønsker, og at vi samtidig kan sikre kontinuitet for GEM.”

Udover Ilse Bellamy og Harriet Hansen indgår museumsinspektør Mette Vibjerg Hansen i ledelsesteamet. De nye aftaler løber foreløbigt 1 år.

Give-Egnens Museum, 20. april 2017