Den Historiske Opgave

Den Historiske opgave er et nyt og spændende inspirationsforløb til større skriftelig opgave i historie/samtidshistorie og dansk på ungdomsuddannelserne.
Herunder findes links til informationsmateriale om Den Historiske Opgave.

Den Historiske Opgave – Folder

Den Historiske Opgave – Koncept

Den Historiske Opgave – Praktisk

Den Historiske Opgave – “Det sagde eleverne”

Den Historiske Opgave er et af resultaterne fra projekt Elevdesign, et projekt som er udviklet i samarbejde mellem Give-Egnens Museum, Billund Museum, Sdr. Omme Skole, Campus Vejle og UCL. Projektet har brugt en proces, som prøver at udvikle gængse pædagogiske normer ved at inddrage børn og elever som ligeværdige designpartnere

Til højre på siden ses billeder fra forløbet bag den historiske opgave.

Link til mere information om undervisningsforløbet, der blev udarbejdet i samarbejde mellem Billund Museum og to 7. klasser fra Sdr. Omme skole.

Aktiverende og engagerende rundvisning.

Hands-on aktiviteter engagerer og skaber forståelse.

 

Undervisning i skolestuen – levende formidling der giver perspektiv.

Tid til fordybelse og sparring