Kalender

Her kan du holde dig opdateret med de kommende begivenheder. Vi opdaterer løbende kalenderen.

Foredrag: Give-Egnens Museum – hvad nu? Mød museets nye leder

14. november 2019 kl. 19.00-21.00. Gratis adgang, alle er velkommen.

Denne aften kan du møde museets nye leder Lars Froberg Mortensen. Lars vil bl.a. fortælle om sin baggrund, sig selv og fremtidige planer for museet.

Om
Lars er cand. mag i middelalderarkæologi og har været afdelingsleder/museumsinspektør ved Strandingsmuseum St. George i 11 år, museumsleder ved museerne i Fredericia i knap 4 år og museumsinspektør ved museerne i Fredericia i 2 år.
vafo.dk/artikel/ny-museumsleder-skal-holde-tungen-lige-i-munden

 

Juleaktiviteter

tba.

 

Udsat - Foredrag på Give-Egnens Museum

OBS. Udsat pga. Sygdom

Kirker og ødekirker på Give-egnen

Onsdag d. 23. oktober 2019 kl. 19-21

v/ Jakob Kieffer-Olsen, Redaktør

Kirker og ødekirker på Give-egnen

Som optakt til aftenen introduceres Nationalmuseets bogværk ”Danmarks Kirker”. Efterfølgende er der fokus på kirkebygninger og deres historie på Give-egnen. Vægten vil ligge på de middelalderlige kirkers bygningshistorie, og der vil blive givet eksempler på, hvordan vi som bygningsarkæologer forsøger at ”læse” en kirke – at afkode den historie, der gemmer sig i bygningen. Kirkernes inventar vil kun undtagelsesvis blive behandlet.

Sidst bliver den samlede kirkestruktur behandlet. Der vil blive taget udgangspunkt i foredragsholderens disputats fra 2018 ”Kirke og kirkestruktur i middelalderens Danmark”. Ud fra de lokale kirker – de stående kirker, de kendte ødekirker samt eventuelle ukendte ødekirker – beskrives udviklingen i kirkestrukturen lokalt, regionalt og på landsbasis.

Pris: 65 kr. inkl. kaffebord.

Give-Egnens Museum – Donneruplundvej 2 – 7323 Give – tlf. 75739375