Om museet

Give-Egnens Museum er et lokalt statsanerkendt museum med ansvar for nyere tids kulturhistorie på Give-egnen. Det betyder at vi indsamler, registrerer, bevarer, forsker og formidler livet, som det har formet sig på Give-egnen fra 1500 tallet og frem til i dag. Museet er grundlagt i 1985, har været statsanerkendt siden 1991 og ejes og drives af Give-Egnens Museumsforening.

Give-Egnens Museum har 2000 kvadratmeter udstillinger. Her fortæller vi om den nøjsomme hedebefolkning, de fattige jorde, jernbanens etablering, stationsbyens opblomstring og erhvervslivets betydning for udviklingen på egnen. Museet råder også over 30 hektar udendørsarealer, hvoraf det meste er beplantet med skov. I museumsskoven ligger en populær skovlegeplads.

På Give-Egnens Museum er de besøgende altid i centrum, og vi sætter en stor ære i at give jer den bedst mulige oplevelse. Museet har solid lokal opbakning og mange loyale besøgende fra et stort opland. Mange af vores gæster kommer i grupper og får rundvisninger, men man kan også besøge museet på egen hånd.

Bliv medlem af Give-Egnens Museumsforening

Den personlige opbakning har stor betydning for Give-Egnens Museum, og museumsforeningens medlemmer er også med til at forme museet. Et medlemskab af Give-Egnens Museumsforening giver gratis adgang til Give-Egnens Museum i åbningstiden og et eksemplar af vores årsskrift.

Medlemskontingent:
1 person 200 kr.
2 personer på samme adresse (en husstand) 300 kr.

Hvis man vil tegne et medlemskab kan dette gøres ved et besøg på museet eller ved kontakt til museet på tlf. 75739375 eller mail gem@gem.dk. Medlemskaber kan også gives som gave.