Bestyrelsen for Give-Egnens Museumsforening

Give-Egnens Museum ejes og drives af Give-Egnens Museumsforening. Se foreningens vedtægter her: Vedtægter.

Foreningens bestyrelse vælges på den ordinære generalforsamling og består af 12 medlemmer. Ni medlemmer samt to suppleanter vælges fra museumsforeningen. Personalegruppen vælger en personalerepræsentant og Vejle Byråd to repræsentanter.

Bestyrelse:

Formand Anne Reuther Tlf.: 75 73 93 07 mail: anne-reuther@live.dk
Næstformand Brian Nielsen Tlf.:40 26 52 66 mail: beandk@yahoo.dk
3. medlem i forretningsudvalget Kaj Aagaard, Tlf.: 75 73 43 33  mail: kaj.aagaard@mail.tele.dk
Arne Brock Tlf.: 75 73 21 84 mail: arnebrock@gmail.com
Jørgen Hougaard Tlf.: 75 73 81 41 mail: overgaard@mvbmail.dk
Johnny Norup Tlf.: 75 32 07 00 mail: jono@advodan.dk
Mikael L. Hansen Tlf.: 75 73 02 22 mail: mikael.l@hansen.mail.dk
Richard Østerballe Tlf.: 76 71 02 35 mail: ro@givskudzoo.dk
Ulrik Lehrmann Tlf.: 21 27 31 49 mail: lerhmann@litcul.sdu.dk
Personalerepræsentant Nelly Christensen Tlf.: 75 73 45 60 mail: nelly@mvb.net
Byrådsrepræsentant Birgitte Vind Tlf.: 51 28 44 47 mail: birgv@vejle.dk
Byrådsrepræsentant Charlotte Faber Stech Mortensen Tlf.: 60 67 16 50  chfmo@vejle.dk

Suppleant Børge Toft Tlf.: 75 73 92 05 mail: borge.toft@altiboxmail.dk
Suppleant Lars Nielsen Tlf.: 20 23 36 04 mail: glassow@tdcadsl.dk

 

Konstitueret leder for Give-Egnens Museum Ilse Bellamy bliver fastansat leder for museet.

I maj måned foretog GEM en mindre omorganisering i ledelsen, hvor Ilse blev konstitueret som leder. Hensigten med konstitueringen var både at give bestyrelsen for GEM mulighed for at overveje den fremtidige ledelse for museet og give Ilse en mulighed for at prøve kræfter med museumslederrollen.

Forretningsudvalget og bestyrelsen for GEM har haft samtaler med Ilse, og der er enighed om, at Ilse overgår til fastansættelse.

“Det er med stor glæde, at jeg kan fortælle, at Ilse Bellamy bliver fastansat leder for GEM. Ilse har nu været konstitueret leder i 6 måneder, og vi kan konstatere, at Ilse til fulde lever op til vores forventninger. Det gælder både i rollen ud af museet til lokalsamfundet og i netværk med andre museer, men også ind i museets egen organisation, som oplevelsessted for besøgende og som god arbejdsplads. Vi har derfor taget nogle rigtig gode samtaler med Ilse, hvor vi er enige om udviklingsretningen for GEM. Der er et godt grundlag og en god retning for fortsættelse af samarbejdet, som hele bestyrelsen står bag”, siger formand for GEM Anne Reuther.

Ilse tilføjer, “Jeg er utrolig stolt af at arbejde på GEM, og er rigtig glad for at bestyrelsen viser mig tilliden til at fortsætte arbejdet. GEM er en vigtig kulturinstitution i Give-borgernes bevidsthed, og det skal museet vedblive at være. Derfor skal vi udvikle os hele tiden, og det gør jo arbejdet spændende. Museet har heldigvis en engageret medarbejdergruppe og frivillige, som hver dag tager et stort slæb. Jeg ser frem til mange gode år ved GEM.”