Bestyrelsen for Give-Egnens Museumsforening

Give-Egnens Museum ejes og drives af Give-Egnens Museumsforening. Se foreningens vedtægter her.

Foreningens bestyrelse vælges på den ordinære generalforsamling og består af 12 medlemmer. Ni medlemmer samt to suppleanter vælges fra museumsforeningen. Personalegruppen vælger en personalerepræsentant og Vejle Byråd to repræsentanter.

 

Bestyrelse:

Formand Anne Reuther Tlf.: 75 73 93 07 mail: anne-reuther@live.dk

Næstformand Brian Nielsen Tlf.: 40 26 52 66 mail: beandk@yahoo.dk

3. medlem i forretningsudvalget Kaj Aagaard, Tlf.: 75 73 43 33  mail: kaj.aagaard@mail.tele.dk

Hanne Thomsen Tlf.: 53715121 mail: Hanne@gasmuseet.dk

Jørgen Hougaard Tlf.: 75 73 81 41 mail: overgaard@mvbmail.dk

Børge Toft Tlf.: 75 73 92 05 mail: borge.toft@altiboxmail.dk

Mikael L. Hansen Tlf.: 75 73 02 22 mail: mikael.l@hansen.mail.dk

Richard Østerballe Tlf.: 76 71 02 35 mail: ro@givskudzoo.dk

Lars Nielsen Tlf.: 20 23 36 04 mail: glassow@tdcadsl.dk

Personalerepræsentant Nelly Christensen Tlf.: 75 73 45 60 mail: nelly@mvb.net

Byrådsrepræsentant Birgitte Vind Tlf.: 51 28 44 47 mail: birgv@vejle.dk

Byrådsrepræsentant Gerda Haastrup Jørgensen Tlf.: 23 48 18 94 mail: gehjo@vejle.dk

 

Suppleant Johnny Norup Tlf.: 75 32 07 00 mail: jono@penta.dk