Om museet

Give-Egnens Museum er et ungt museum, der første gang slog dørene op i 1985. Museet blev statsanerkendt i 1991. Give-Egnens Museum ejes og drives af Give-Egnens Museumsforening.

Give-Egnens Museum er et udadvendt og publikumsrettet museum med stor lokal opbakning og mange besøgende fra et stort opland. En forholdsvis stor del af vores besøgende kommer i grupper og får rundvisninger. En anderledes og unik udstillingsform – ikke mindst i vores store særudstillinger – tiltrækker mange trofaste besøgende.

Vi har 2000 m2 udstillingsrum og dertil kommer ca. 30 hektar udendørsareal, hvoraf det meste er beplantet med skov, men fårene har også deres mark og forskellige genstande er udstillet i området. I museumsskoven ligger en populær skovlegeplads.

Emnemæssigt dækker Give-Egnens Museum nyere tids kulturhistorie med særlig vægt på heden og de fattige jordes historie. Geografisk dækker museet sognene Give, Givskud, Gadbjerg, Lindeballe,
Ringive, Thyregod, Vester, Hvejsel og Øster Nykirke.

Bliv medlem af Give-Egnens Museumsforening
Et medlemsskab af Give-Egnens Museumsforening giver gratis adgang til Give-Egnens Museum i åbningstiden, samt et eksemplar af museets årsskrift.
Medlemskontingent 2017:
1 person 200 kr.
2 personer på samme adresse (en husstand) 300 kr.

Den personlige opbakning er af stor betydning for Give-Egnens Museum, og som medlem er man også med til at forme museet.

Museet kan kontaktes på tlf.75739375 eller mail gem@gem.dk for oprettelse af medlemskab. Et medlemskab er også en oplagt gaveidé.